Glasnik studenata UCG

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore

GLASNIK STUDENATA UCG - PRVI BROJ

Arhitektonski fakultet - Divna Stanović

Biotehnički fakultet - Ivana Rondović

Elektrotehnički fakultet - Stevan Rakočević

Fakultet dramskih umjetnosti - Jelena Laban

Fakultet likovnih umjetnosti - Lana Bulatović

Fakultet političkih nauka - Branko Stešević

Filološki fakultet - Sanja Raičević

Marko Božović - Građevinski fakultet

Mina Šibalić - Mašinski fakultet

Milena Mikulić - Medicinski fakultet

Marija Kaluđerović - Metalurško-tehnološki fakultet

Slađana Bubanja - Muzička akademija

Ilija Knežević - Pomorski fakultet

Dajana Drljević - Pravni fakultet

Milica Vučurović - Prirodno-matematički fakultet