SPUCG podnosi zahtjev za izgradnju novog studentskog doma

Podijeli

Facebook
Twitter
LinkedIn

U cilju informisanja javnosti, suzbijanja dezinformacija, te najave konkretnih koraka koje će Studentski parlament Univerziteta Crne Gore preduzeti u narednom periodu, ovim putem javno objavljujemo stav krovnog studentskog tijela Univerziteta Crne Gore.

Imajući u vidu novonastalu situaciju koja je dovela u pitanje smještaj određenog broja studenata u studentskim domovima, smatramo da kao krovna studentska organizacija imamo odgovornost da javnosti predstavimo legitimne i legalne zahtjeve na čijem ispunjenju ćemo raditi u narednom periodu, a za koje vjerujemo da mogu predstavljati značajan iskorak u pogledu poboljšanja studentskog standarda u Crnoj Gori.

Prije svega, smatramo da je praksa pokazala veliku potrebu za proširenjem smještajnih kapaciteta namijenjenih studentima i to prije svega kroz izgradnju novog studentskog doma. Prethodno posebno iz razloga što je poslednje izgrađen studentski dom, za studente otvoren u septembru 2013. godine, dakle prije više od deceniju. Uzimajući u obzir činjenicu da svake godine, pored ispunjavanja formalnih uslova, sve veći broj studenata ostaje bez prava na smještaj u studentskom domu, kao i opšte poznato i značajno povećanje cijene zakupa privatnog smještaja u glavnom gradu, postaje i više nego jasno da je neophodno pronaći rješenje i ući u postupak izgradnje novog studentskog doma u Podgorici u najskorijem mogućem roku. Prethodno navedeni zahtjev smo uputili i najvišim državnim instancama, očekujući od novoizabrane 44. Vlade Crne Gore da po istom konačno i postupi, a u tom cilju ćemo koristiti sve kapacitete koji nam stoje na raspolaganju.

Nadalje, a u svjetlu prethodno navedenog zahtjeva, stava smo da je potrebno raditi na izmjeni Pravilnika o kriterijumina, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu i participaciju prevoza učenika i studenata, kao pravnog okvira za regulisanje pitanja smještaja studenata u studentskim domovima. Mišljenja smo da predmetni pravni akt treba da predvidi i novu kategoriju i mogućnost smještaja studenata u studentskim domovima. Prevashodno studentima koji ne zadovoljavaju jedan od dosadašnjih i aktuelnih formalnih uslova za smještaj u studentskom domu – upis određene godine studija po prvi put. Čvrsto vjerujemo da u slučaju da, po smještaju studenata koji po prvi put upisuju određenu godinu studija, ostane raspoloživih mjesta u studentskim domovima – ta mjesta treba po objektivnim kriterijumima podijeliti studentima koji određenu godinu studija ne upisuju po prvi put, a sve kako bismo sve raspoložive kapacitete popunili na najbolji i najpravedniji način.

Poslednje, ali ne i najmanje važno, nastavićemo intenzivni rad na unapređenju uslova smještaja i ishrane studenata u postojećim studentskim domovima i menzama, a što smatramo za nužno u cilju postizanja određenih pozitivnih trendova koji se u okviru ove problematike uspostavljaju na univerzitetima širom Evropske Unije. U ovom dijelu, od suštinske važnosti je podrška nadležnih institucija.

Na samom kraju, ističemo da kao i nebrojeno puta do sada, podržavamo sve legitimne oblike organizovanja naših koleginica i kolega, a koji su usmjereni ka rješavanju zajedničkih problema i zadovoljavanju zajedničkih i legitimnih interesa.

Više članaka

small_c_popup.png

KONTAKT INFORMACIJE

Telefon: 020/414-295
Mail: spucg@ucg.ac.me
Web adresa: www.spucg.ac.me
Adresa: Cetinjska br. 2, Zgrada Rektorata, Podgorica